Sidan uppdaterad
2014-09-17

Webbdesign
Kerstin Ekelund

Om Cookies>

 

Lediga lokaler

Handelshus 1

Vi fortsätter att utveckla Handelshus 1
En ledig lokal på 630 kvm har skapats som kan byggas ut till 1.000 kvm eller mer (lokalen längst till höger i bild)

Fastigheten har kommit långt i om- och tillbyggnaden. Hyresgästerna Skokanonen och Team Sportia får egna stora, glasade entréer direkt mot parkeringen. Den lilla restaurangen som förr var belägen framför byggnaden har fått en ny, bättre placering i huskroppen med en stor entré och större, ändamålsenliga ytor. I samband med om- och utbyggnaden har en fin lokal med högt i tak på 630 kvm (eller upp till hela 1.200 kvm vid en utbyggnad) skapats.

I fastigheten finns även hyresgästerna ÖoB, Apotek Hjärtat och hälsocentralen Mitt Hjärta, denna del genomgick en omfattande ombyggnad och renovering under 2011.

Se planritning: Lokal 1 (630-1.200 kvm) är ledig>
Adress
: Stickvägen 2, 826 40 Söderhamn
Kontakt: Kerstin Ekelund, e–post Kerstin Ekelund>, 0706-85 81 41

Handelshus 2 Handelshus 2

Handelshus 2 på E–Center, Hälsinglands största köpcenter
Handelshus 2 är det senaste tillskottet på E–Center. Här finns idag hyresgästerna Dollarstore, Jycken & Co, Hudiksvalls Smådjursklinik samt Soff-Fabriken. Fastigheten har en ledig lokal på 626 kvm med egen entré. På ritningen som går att ladda hem nedan omfattar den lediga lokalen både butik 4 och 5. Idag finns en öppning (som är markerad på ritningen) mellan butik 4 och 5. Öppningen går enkelt att sluta och ett nytt personalutrymme byggs enligt ritningen till vänster om entrén för butik 4.
Se planritning: Butik 4 o 5 (en butik på 648 kvm idag, enkel delbar till två på 400 resp 226 kvm)>
Adress: Sundsbergsvägen 2, 826 40 Söderhamn
Kontakt: Kerstin Ekelund, e–post Kerstin Ekelund>, 0706-85 81 41

 

Vill du också bli handlare på E-Center?

E-Center är hälsinglands största handelsplats med 25.000 kvm butiksytor, 500 Mkr i omsättning, 1.200 parkeringsplatser och närmare 3 miljoner besökare varje år. Perfekt beläget vid korsningen riksväg 50 och E4 i Söderhamn.

Det finns möjligheter till utveckling, förändring och förtätning av befintligt fastighetsbestånd och befintliga lokaler. Finns tankar om etablering på E-Center vänligen kontakta:
Kerstin Ekelund, 0706-85 81 41
e–post Kerstin Ekelund>